Campus C-MINE

Bachelor

Van mode tot architectuur, van film tot design, van muziek tot reclame, niets ontsnapt aan je lens.

 

 

Niet kijken, maar zien.

In het eerste jaar staat het ‘leren zien’ centraal. Het gericht observeren, de ontwikkeling van een kritische blik, het inzicht hebben en aanwenden van algemene esthetische en specifiek fotografische beeldtaal en vormgeving. We stimuleren een eigenzinnige houding en experimenteerdrang in projecten. Het accent ligt enerzijds op de techniek en anderzijds op de inhoudelijke aspecten van fotografie.

Vanaf de start van de opleiding werken we bewust aan de ontwikkeling van een eigen artistieke visie. De projecten in dit jaar eerste jaar gaan vooral over de observatie van maatschappelijk relevante thema’s. Bij ons ontwikkel je vaardigheden en verwerf je kennis door theoretisch methodologisch onderzoek over een actueel thema. Vervolgens kun je dit als concept voor een fotografisch beeld gebruiken.

 

Alles komt samen.

De verschillende fotografische invalshoeken worden verder geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd. De student past dit toe zowel in projecten voor derden als in autonoom werk. Digitale media geven een andere dimensie aan het fotografische werk. Na onderzoek bepaalt de student een concept waarin duidelijk een eigen standpunt t.o.v. het thema wordt gegeven.

Onderzoek, conclusie en vernieuwende beeldvertaling worden door middel van samenwerking van praktijk en theorie ondersteund. Het concept wordt naar een fotografisch beeldstrategie vertaald waarbij de samenstelling en het verhalend karakter van de beelden van groot belang worden geacht. De hele fotografische workflow, van onderzoek, naar productie en presentatie staat centraal.

 

 

Het creëren van een eigen visie

In het tweede jaar ligt de nadruk op het verruimen van de beheersing van de fotografische technieken en de fotografische beeldtaal. Naast documentaire fotografie, gaat er veel aandacht naar toegepaste fotografische domeinen zoals portretten, reportage, reclame en architectuurfotografie. Ook is er aandacht voor digitale media. We moedigen aan om vrij te experimenteren en bieden persoonlijke begeleiding.

Zo ontwikkel je als student een persoonlijke visie van wat een (fotografisch) beeld kan zijn en je kunt onderzoek verrichten om zo tot een onderbouwd idee te komen. Ook ontwikkel je als student een beeldstrategie waarbij de focus ligt op concept, context en werkmethodiek.