Campus C-MINE

Master

Artistiek en creatief onderzoek en het experiment spelen een grote rol en nieuwe ontwikkelingen binnen disciplines worden gestimuleerd.

 

Voor het echie.

De masteropleiding vangt aan met een stage (10 weken) in binnen- of buitenland. De student maakt hiervoor zelf een keuze op basis van de persoonlijke interesse en de toekomstperspectieven. Na de stageperiode werkt de student aan een onderzoek dat uitmondt in een creatief en/of transdisciplinair werkstuk. De student mag dit realiseren als een zuiver artistiek werk of binnen de wereld van de toegepaste media.

De student wordt permanent begeleid op vaktechnisch, inhoudelijk en theoretisch niveau. Het is een jaar waarin je jezelf als student artistiek ontplooit. Bij het streven naar kwaliteit spelen het artistiek en het creatief onderzoek en het experiment een grote rol, waarbij nieuwe ontwikkelingen binnen en tussen disciplines worden gestimuleerd.

 
 
 

Eindejaarstentoonstelling EXIT

Elk jaar stellen de masterstudenten van de opleidingen Beeldende Kunsten, Audiovisuele Kunsten en Productdesign op Campus C-mine hun eindwerk voor tijdens de eindejaarstentoonstelling EXIT. Dit doen ze samen met de masterstudenten van de opleiding Beeldende Kusten van PXL-MAD en de opleidingen Architectuur en Interieurarchitectuur van de UHasselt. Ieder masterproject getuigt van de constante wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek en van de persoonlijke, creatieve ontwikkeling van onze studenten.